Til inspirationsoversigt
Kultur

Optimér din performance gennem glæde

Det simple er ofte det sværeste at nå

Det er de færreste, der ikke kender ordsproget, ”smil til verden og verden smiler til dig”, der bærer den relativt banale betydning, at med en glad og positiv udstråling, kan man gøre både sig selv og andre glade. Selvom ordsproget efterhånden er blevet en kliché i det danske sprog, så er filosofien bag talemåden stadig højaktuel. I intenz tjener filosofien blandt andet et vigtigt formål for måden man som virksomhed bør tænke, agere og performe på i dagligdagen. Vi mener nemlig, at glæde er en forudsætning for succes både hvad angår dig personligt, men også især når det gælder din virksomhed.

 

Negativitet dræner dig og din virksomhed

Det er videnskabeligt bevist, at ens humør og psykiske tilstand afspejler ens overskud. Er humøret dårligt, vil overskuddet være lavt. Er humøret godt, vil overskuddet være stort. Ligesom i det private liv vil dine resultater på arbejdspladsen således altid til en vis udstrækning repræsentere dit mentale overskud: Er du grundlæggende utilfreds, ugidelig eller uengageret vil produktet af dit arbejde – og ligesådan kvaliteten af det – være derefter.

Det er menneskeligt, at have ’offdage’ engang i mellem – vi kan jo desværre ikke altid være sprudlende af energi og overskud. Dér hvor problemet for alvor opstår, er når negativiteten bliver reglen frem for undtagelsen. Det er hér, den smitter af på andre kolleger, der i den daglige konfrontation med den negative og uengagerede medarbejder, hurtigt kan miste deres motivation, deres gejst og deres lyst til at løfte for holdet.

Lad os for eksempel antage, at din virksomhed har et fælles mål, for en bestemt periode. Forventningen er, at kollektivet vil strække sig til det ypperste for at nå målet før deadline, og dette er da også flertallets intension indtil det pludselig viser sig, at én, to og så pludselig tre kollegaer har meldt sig ud af det ellers fælles løb. En intern modvilje har startet en lavine, da den første skeptiker i et surt opstød har italesat målet som urealistisk. Den negative udmelding er blevet anerkendt og støttet af den næste, der herefter har fået den tredje til også at opgive. Sådan er den ugidelige indstilling smittet fra første til tredje mand, og hér stopper vi eksemplet inden fjerde, femte og måske endda sjette mand, hives med i faldet. Problemet er tydeligt: Når én melder sig ud af et fælles projekt, giver det mere arbejde til den næste, og chancen for at nå målet svinder, da færre hænder nu skal løfte tungere gods. Det bliver en ond spiral, der fortærer virksomheden indefra, og som i sidste instans umuliggør virksomhedens kollektive succes, såvel som medarbejderens individuelle fremgang.    

 

Udstrål din grønne bane!

For at tydeliggøre hvordan vi helt konkret mener, at glæde har indflydelse på virksomhedens succes, bruger vi i intenz den tankegang, vi kalder for ”grøn og sort bane”. Det lyder måske ligetil, når vi siger, at man med en positiv energi opnår de bedste resultater, men faktisk erfarer vi, at de simple udfordringer ofte er de, der volder mest besvær. Det er vigtigt at huske, at selv den største virksomhed starter ved den enkelte medarbejder. Derfor skal den interne stab af medarbejdere være gjort af det rette stof, før virksomheden kan gøre sig forhåbninger om at brænde igennem på et større plan – præcis ligesom cementen skal være blandet korrekt, før man vellykket kan bygge et murstenshus.

Man siger, at der skal tre positive tanker til at opveje én negativ. Det vil sige, at vi i princippet, hver gang vi konfronteres med en negativ kommentar, skal møde kommentarens afsender med tre positive udtalelser, for at stoppe den negative epidemis spredning. Men husker vi det? Eller er vi allerede hér blevet smittet? Måske er det lettere, hvis vi hver især begynder med personen i spejlet, og husker at møde vores omgivelser med de bedste intentioner. Hvis du smiler til din virksomhed, så smiler din virksomhed til dig, og så er du allerede nået langt på den grønne bane.  

 


intenz Aarhus
Skæringvej 88
8520 Lystrup
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com 

intenz København
Diplomvej 381
2800 Lyngby
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com

Sitemap
Cookies

AarhusKøbenhavnStockholmMalmö