Til inspirationsoversigt
Ledelse

Hvad kan børneopdragelse lære dig om medarbejderudvikling?

Mange organisationer står over for øget krav om konstant at udvikle medarbejderne, men hvordan gør man det samtidig med, at man sikrer en god udvikling?

Den tørre teori bag

Den gamle russiske psykolog Lev Vygotsky har arbejdet med læringspsykologi med afsæt i børns læring, og er manden bag begrebet ZPD (zone of proximal development), som på dansk betyder zone for nærmeste udvikling.

Vygotskys store interesse og passion var at finde ud af, hvordan man igennem den rette mængde udfordring og støtte kan skabe et miljø, hvor et barn hele tiden er parat - og har lyst til - at udvikle sig og til dette opfandt han begrebet ZPD. Tanken bag ZPD er, at barnet – med små skridt og med støtte fra en person med flere færdigheder end barnet selv – hele tiden kan udvide sin komfort-zone og derigennem være klar på nye og større udfordringer. 

 

Modellen er delt op i 3 cirkler:

Den inderste cirkel er komfort-zonen. Her er der begrænset udvikling, da barnet føler sig trygt og ikke bliver udfordret på sine kompetencer. Et eksempel kunne være, hvis et barn og dets forældre har deres egen måde at kommunikere på – en måde, hvor forældrene kan se, hvad barnet vil, uden det behøver at sige det. Det gør, at barnet bliver i sin komfort-zone, da det ikke bliver presset til at udtrykke sig med ord, hvilket begrænser, hvor meget barnet udvikler sit sprog.  

 

Modsat er der den yderste cirkel - panik-zonen. Her er læringsniveauet for højt, hvilket kan medfører modvillighed, frustration og usikkerhed, da barnet står over for en alt for stor udfordring. Et eksempel på det kunne være, hvis et barn har svært ved at læse også – til stor frustration og afmagt - bliver tvunget til at læse en svær bog.  

Kunsten er her, at man er nødt til at overveje, hvor det rette udviklingsniveau er og om der er de nødvendige ressourcer til at støtte barnet undervejs, så man sikre, at barnet holder sig i den midterste cirkel, ZPD cirklen, og dermed også skaber en god udviklingsproces. Hvis vi vender tilbage til eksemplet med barnet og forældrene fra komfort-zonen, kan forældrene hjælpe barnet med at udvikle sit sprog ved at udfordre barnet til at udtrykke sig samtidig med, at de støtter og anerkender barnet undervejs. Dermed får barnet også mere mod til at udfordre sig selv.  

 

Er børns læring så meget anderledes end læring i organisationer?

Omend ZPD er en teori udviklet til at beskrive børns udvikling, så sætter det nogle tanker i gang i forhold til, hvordan vi som mennesker lærer bedst. Uanset om vi er 3 år og går i børnehaven eller 30 år og sidder på arbejdspladsen, er det interessant at reflektere over, hvordan vi i dagligdagen giver hinanden den rigtige mængde støtte, så vi netop holder læringen på et niveau, hvor den ikke skaber selvtilfredshed, frustrationer eller usikkerhed, men derimod skaber udvikling.

 

Det er så trygt og dejligt... men udvikler vi os?

I vores hverdag oplever vi ofte, at mange har tendens til at holde sig til det, de kender – løse de opgaver, de af rutine ved, hvordan skal løses og dermed holde sig fra at bevæge sig ud af sin komfort-zone. Derfor er det vigtigt med en vinkling, hvor det bliver attraktivt at udvikle sig. Udviklingen er betinget af, at vi som ledere, kollegaer eller sågar forældre doserer den helt rette mængde læring og støtte over for den, vi ønsker at udvikle. Men hvordan formår man så at udfordre medarbejderne og samtidig sørge for, at de kan følge med?

Det konkrete svar vil selvsagt være situationsbestemt, men det er nok ikke helt skævt, at vi som ledere får gjort os overvejelser i forhold til, hvilken grad af udfordring, vi pålægger medarbejderne? Lige så nemt som det lyder, ligeså svært kan det være. For hvordan formår man at ramme den helt rigtige balance på den tynde line, som vi bevæger os på? Det handler, ligesom med barnet, om at vi ikke får skræmt vores medarbejdere, men motiveret dem til at udvikle sig og givet dem de nødvendige ressourcer undervejs.

 

Men hvad så med lysten til at udvikle dig?

De fleste mennesker er drevet af udvikling og alligevel er mange bange for forandring – et paradoks, som man som leder skal kunne navigere i. Men hvordan fordrer man så denne udvikling?

Som menneske skal vi være motiveret for at udvikle os og se meningen med at bevæge os ud af vores komfort-zone. Vi skal have hjertet med i det, vi gør, og kunne se meningen med det. Først når viljen, hjertet og motivationen er med, kan vi realisere vores potentiale.  

 


intenz Aarhus
Skæringvej 88
8520 Lystrup
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com 

intenz København
Diplomvej 381
2800 Lyngby
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com

Sitemap
Cookies

AarhusKøbenhavnStockholmMalmö