Til inspirationsoversigt
Ledelse / Strategi

Kære leder - Har jeres vision puls?

Skab værdi og fælles retning blandt selvledende medarbejdere – find visionen frem eller genopliv den.

Selvledende medarbejdere med fælles retning- hvad skal der til?

Selvledelse har indtaget det danske erhvervsliv - og med rette. Ledelsens styringstøjler er sluppet og videregivet til de selvledende medarbejdere. Frihed, ejerskab og mening er blandt andre følger af selvledelsens indtog. Ligeså meget glæde som friheden skaber – ligeså store krav stiller det til medarbejderen og ikke mindst ledelsen.  Så hvad gør du som leder for at sikre, at dine medarbejdere har fælles retning og ikke stopper brat op, fordi de ikke ved, hvor de skal hen?

En af forudsætningerne for, at selvledelse skaber værdi er visioner.  Med visioner skabes drømme om fremtiden, som et positiv kompas, der giver handlinger fælles retning, energi og ikke mindst mod. Hvis der ikke er et fremtidssyn, kan medarbejderne let blive fanget i et filter, hvor de udelukkende fokuserer på egen navle, problemer og fejl, og det bliver det eneste, de giver sig selv mulighed for at se. Derved placerer de sig i en ikke-fordelagtig situation i forhold til udvikling og nyskabelse.

Og her er det, du som leder kommer ind i billedet- for du skal være med til at sikre, at visionen skaber mening og værdi, for hver eneste medarbejder og inderligt banker i hele organisationens hjerte.  Med andre ord skal du sikre, at visionen ikke blot er fraser, der står skrevet på hjemmesiden eller står som fine ord på opslagstavlen.

           Visioner er ikke det papir værd, de er nedfæstet på, hvis ikke de bliver ført ud i livet.

Skal visionen sejre?

Som leder skal du som buschaufføren sikre, at visionens passagerer kommer ombord på visionens rejse, tydeligt signalere og overholde afgange- og destinationstidspunkter og delmål samt vige uden om de mentale og fysiske forhindringer, som kan forpurre visionens planlagte vej. Visioner skal nemlig følges op af følgeskab, ellers bliver visionen som den tomme bus, der kører igennem virksomhedens landskab, men uden at flytte hverken nogen eller noget.

Følelser og rationalitet er kernen for visionens bæredygtighed

For at kunne træde ind i den fremtid, som visionen udstikker, er det nødvendigt, at du som leder skaber den tilstand hos medarbejderne, som det kræver for, at de tager springet fra nutidens komfortzone mod fremtiden og er modige til, at udfordre den måde de gør tingene på i dag. Visioner skal derfor vække deres følelser, så de opnår en indre begejstring. Samtidig skal visionen tale til deres hjerne og fornuft, så de kan se, hvorfor eller hvordan den skal realiseres. Kortsagt, så stiger de kun ombord på visionens rejse, og lader sig føre med, hvis de i maven føler det, og rationelt ser det.

Genopliv visionen

Buschaufførens veje er ikke på samme vis som organisationers veje blevet uforudsigelige - tiden er ikke længere til sikre forudsigelser om fremtiden og fremskrivninger af nutiden. Visioner skal derfor genoplives, da visioner i en tid, hvor selvledelse er mantraet, giver det noget fast- et holdpunkt, som medarbejderne kan orientere sig mod. Gennem efterlevelse af visioner, kan organisationer opnå langvarig og reel succes samt forbedringer på bundlinjen. Lysten til at være en del af en succes er en stærk drivkraft for alle. Det er her, medarbejderne strækker sig lidt længere, gør sig umage og giver alt, hvad de har. Gevinsten er klar – øget performance og mindre forvirrede medarbejdere.

At fastsætte visioner er at sætte attraktive retningspunkter, som giver en tro på fremtiden og en målrettet udvikling af virksomheden.

 

 

 


intenz Aarhus
Skæringvej 88
8520 Lystrup
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com 

intenz København
Diplomvej 381
2800 Lyngby
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com

Sitemap
Cookies

AarhusKøbenhavnStockholmMalmö