Til inspirationsoversigt
Kultur / Ledelse

Rids kulturbanen op for dine nye medarbejdere

Ansætter du på kompetencer eller kultur?

Det er svært at være ny i job! Vi kender det alle sammen. Man har fået et nyt og spændende job på baggrund af ens stærke kompetencer og med en formodning om et match mellem, hvad man synes er den rigtige og forkerte måde at begå sig på. Begejstringen vil ingen ende tage. Man møder op første arbejdsdag med masser af energi og maven fuld af sommerfugle, men forventningen om søde kollegaer og spændende udfordringer bliver hurtigt erstattet med tankespind.

Bekymringer og tanker om, hvorvidt man passer ind i fællesskabet, kulturen og de daglige arbejdsgange overtager en del af begejstringen. Hvordan fungerer tingene mon på den nye arbejdsplads? Arbejdsgangene kan man nok hurtigt finde i proceduremanualen el. lign., men hvad med fællesskabet og endnu vigtigere kulturen?  For ét er ofte, hvad man som organisation siger til jobsamtalen, et andet er, hvad kulturen rent faktisk er i dagligdagen. Hvordan er snakken omkring morgenkaffen eller frokostbordet, hvilke forventninger er der til min opførsel som kollega, og hvad siger de til mig, hvis jeg træder ved siden af?

Kulturen ses ikke kun i måden, vi gør tingene på, men også i de tanker og følelser, vi har. Vores tanker og følelser er ikke beskrevet i personalehåndbogen, men ikke desto mindre er disse uskrevne regler og normer essentielle spilleregler for nye medarbejdere for at sikre, at de bliver en del af kulturen, da netop disse usynlige spilleregler gør det svært at være ny i job.

 

 

Men hvordan synliggør vi spillereglerne for vores nye medarbejdere?

Ifølge den gode gamle ledelsesteoretiker Edgar Schein og hans kulturmodel er det kun 10% af den faktiske kultur, som er synlig i hverdagen og andre argumenterer for, at det er 20% eller mere. Uanset hvad, så er det ingen tvivl om, at størstedelen af kulturen gemmer sig under overfladen. Men hvad består denne skjulte del af? Det er her vi finder vores intuitive holdninger og følelser, som ligger til grund for vores handlinger. De grundlæggende antagelser, som vi ubevidst har i dagligdagen og måske ikke tænker så meget over. Hvad anser vi som korrekt adfærd i uvante og tvivlsomme situationer, og hvilke følelser bringer det frem i os? Endnu mere vigtigt er det en forståelse for, hvordan vi ser virkeligheden ud fra organisationens antagelser, tro og måske vigtigst af alt organisationens værdier.

Er vi så egentlig klar over, hvad nye medarbejdere ser af vores kultur?

Den synlige del af kulturen består af de fysiske rammer, omgangsformen og sproget. Vores adfærd og daglige strukturer siger mere om os, end vi tror. Hvordan hilser vi på vores kolleger om morgen? Med et kram eller et ”godmorgen” eller hilser vi overhovedet ikke?

 

Hvordan gør vi det så nemt at være ny i job og sikrer, at nye kollegaer bliver en del af kulturen?

Her er 2 vigtige ledelsesindsatser, som kan tydeliggøre de dele af jeres organisationskultur, som er skjult for det blotte øje;

Kommunikér værdierne Gennem en daglig kommunikation af organisationens værdier synliggør du den adfærd, som anses for rigtig og forkert. Fortæl en historie om en kollega, som altid gør det rigtige, og hvilke følelser det bringer frem hos andre.

Her bekræftes det værdibaserede fit for medarbejderen, som man så til jobsamtalen. Det er derfor vigtigt, at du som leder og kulturbærer sætter et eksempel og lever efter jeres værdier gennem daglig værdibaseret adfærd, men også gennem kommunikation af, hvad virksomhedens tanker og følelser er.

Synliggør successer – ved at synligøre, hvilke successer, der fejres og om de fejres med et offentligt skulderklap, et stille håndtryk eller slet ikke, skabes der et billede for den nye medarbejder om, hvad vi som organisation anser og tror på som den gode adfærd.


Ved ansættelsen af nye medarbejdere har vi ofte tendenser til kun fokusere på medarbejdernes kompetencer, men faktum er, at vi ofte ender med at afskedige folk på baggrund af et manglende match mellem virksomhedens kultur og medarbejderen. Dette værdi fit eller mangel på samme kan illustreres ved hjælp af vores intenz model ”Værdi og kompetence-matrixen”.   

Ved at synliggøre spillereglerne for dine nyansatte medarbejdere, kan du som leder hjælpe til at gøre det nemt at være ny og således sikre de kulturloyale medarbejdere på den lange bane.


intenz Aarhus
Skæringvej 88
8520 Lystrup
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com 

intenz København
Diplomvej 381
2800 Lyngby
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com

Sitemap
Cookies

AarhusKøbenhavnStockholmMalmö