Til inspirationsoversigt
Kultur / Ledelse

Få medarbejderne med ombord, når forandringerne kalder

Er du som leder klar til nye forandringer, og vil du samtidig sikre, at dine medarbejdere følger med?

I artiklen kan du læse mere om, hvordan du på en værdifuld måde kan skabe følgeskab, når forandringerne banker på døren.

Ny retning – hvad gør man?
Oplever din organisation behovet for forandringer? Måske ikke af egen vilje, men fordi vi lever i en omskiftelig verden, som kræver nye måder at gøre tingene på. Din organisation er med garanti ikke den eneste, der lider under det pres. For stigende konkurrence, øget globalisering og ny teknologi, for kun at nævne nogle eksempler, tvinger os til løbende at skulle tilpasse os. Desværre går det al for ofte galt, når man forsøger sig med forandringer, viser undersøgelser bl.a. fra McKinsey og Valcon, og det skyldes primært to ting: Medarbejdernes modstand og lederens adfærd.

Modstand mod forandring er en helt naturlig reaktion 
Den faste vending om, at forandringer møder modstand er kommet for at blive og det er der en helt bestemt årsag til. Som mennesker er vi tryghedssøgende af natur – og har trang til at holde fast i det, vi kender. Et sikkerhedsbehov, som står i modsætning til det forandringspres, der hviller på det moderne menneske i dag.

Medarbejdere, der ikke føler sig ”forandringsparate”, vil typisk befinde sig i en gråzone, også kaldet ”den neutrale zone”, som er en farvel periode mellem det kendte (slutning) og det ukendte (ny begyndelse). I denne zone er man usikker på, hvad det nye bliver, og er påvirket af en tabsfølelse. Ja, nogen begynder endda at ”ikonisere” det gamle: ”Hvorfor lave om på noget, der virker så godt? ”.

”Transition starts with an ending and finishes with a beginning”
– William Bridges

Der består et stort ledelsesansvar i at hjælpe medarbejderne ud af den neutrale zone, da det kan være en lang og mental krævende proces at være i. Vores tanker har stor indvirkning på vores performance, og det kræver derfor at fremme de positive tanker og følelser hos medarbejderne, så organisationen kan lykkes med forandringen. Kunsten er at møde medarbejderne der, hvor de er. Hør deres historie og anerkend de tanker og følelser, der er på spil, i stedet for at anklage dem for deres modstandsposition. Anerkendelse og værdsættelse bringer det bedste frem i mennesker, eller som filosofferne Kierkegaard og Hegel fremhævede engang:

”Anerkendelse er altings moder”

Påvirk dine medarbejders irrationelle tanker 
Hvis der ikke arbejdes målrettet med de medarbejdere, der befinder sig i den neutrale zone, kan de befinde sig i en position, hvor deres adfærd styres af irrationelle tanker, som er negative følelser snarere end logik. Mennesker har nemlig en tendens til at lave egne fortolkninger om, hvad der sker: ”bliver min position nu truet? ”, ”går jeg ned i løn? ”, ”hvordan sikrer jeg mig bedst muligt” osv. Spørgsmål, som koster en masse positiv energi, der i høj grad er brug for, når man skal komme godt igennem en forandring. Netop her skal du som leder spille en aktiv rolle. God ledelseskommunikation er nøglen til at ændre de overbevisninger, tanke- og handlemønstre, som begrænser medarbejderne. Det er vigtigt, at du tydeliggør for dine medarbejdere, hvad forandringen indebærer og viser sammenhænge mellem den nuværende og den fremtidige situation. Når de mange ubesvarede spørgsmål er på plads, kan den enkelte føle sig tryg igen.

Skab en tilpas og meningsfuld forandringsproces 
Mennesker søger orden, mening og ro – og det er netop sådan nogle mekanismer, du som leder skal forstå, for at håndtere medarbejdernes reaktioner. Måske kommer din virksomhed ikke fra A til Z på en dag, men I kommer måske fra A til D ved at lave nogle ”tilpasforstyrrelser”, dvs. små ændringer med udgangspunkt i forandringen. Er forstyrrelserne for kraftige, går medarbejderne i forsvarsposition.

Den neutrale zone er ikke altid omkostningsfri. Hvis frygten stiger og motivationen falder, falder effektiviteten også. Ledelsesopgaven bliver derfor at bruge den neutrale zone kreativt, hvor der gøres plads til nytænkning ved at gøre forandringen meningsfuld for dine medarbejdere. Oftest fokuseres der på at fortælle ”hvordan” forandringen skal drives, men ikke ”hvorfor”. At glemme denne del kan være en stor fejl, da det at forstå meningen med selve forandringen, er en drivkraft for mange menneskers handlinger. Mening opløser nemlig usikkerhed, og gør medarbejderne fortrolige med det ukendte.


intenz Aarhus
Skæringvej 88
8520 Lystrup
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com 

intenz København
Diplomvej 381
2800 Lyngby
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com

Sitemap
Cookies

AarhusKøbenhavnStockholmMalmö