Til inspirationsoversigt
Kultur / Ledelse

Er vi gode eller søde ved hinanden?

Hvad kræver en stærk performancekultur? Og hvad kan vi gøre in-house, der styrker os og gør os endnu bedre?

Der er mange ting, der kendertegner en performancekultur, men en af de vigtigste er den evige stræben efter at blive bedre. Både som individ og som gruppe, hvad enten det er et afgrænset team eller en organisation som helhed.

For at en gruppe eller en organisation kan blive bedre, kræver det, at de mennesker der indgår også bliver bedre. At blive bedre til noget kan dække over mange ting. Det kan være et rent fagligt kompetenceløft inden for et givent område, men det kan også være en bedre indstilling eller attitude over for arbejdsopgaver og kollegaer. At man slet og ret får en bedre adfærd, så den i højere grad understøtter de resultater, organisationen skal opnå.

Der findes mange måder, hvorpå mennesker kan forbedre sig, men en af de stærkeste in-house metoder, der findes, er den feedback, som kollegaer giver til hinanden i dagligdagen.

Spørgsmålet er så, har vi en kultur, hvor vi giver hinanden feedback? Anerkender vi den rette adfærd hos vores kollegaer? Påtaler vi, på en positiv og konstruktiv måde, adfærd der strider mod organisationens værdier?

Det er måske nemt nok at give den positive feedback, men er vi modige nok til at give en ærlig tilbagemelding på en kollegas udviklingsområder? Ofte sker der det, at vi, i et misforstået forsøg på at være gode ved hinanden, ikke får givet den rette feedback.

Der kan være mange grunde til, at man holder igen med en ærlig feedback. Måske er man bange for at ødelægge den gode stemning, måske er man bange for at give en kollega ”skyts” til næste gang, man selv skal have feedback, eller også ønsker man bare at være sød ved sin kollega.

Lige netop skismaet mellem at være sød og være god er interessant.

Når vi er søde, og kun fortæller hinanden det, vi gerne vil høre, bevarer vi måske den gode stemning på kort sigt. Problemet er, at der er stor risiko for, at der opstår en grad af selvfedme, når alle tror, at tingene ikke kan blive bedre. På den måde opretholder vi den gode stemning på bekostning af udviklingen på kort og lang sigt.

I en performancekultur kræver det, at man er gode ved hinanden. Gode på den måde, at man giver sine kollegaer en reel mulighed for at blive bedre og udvikle sig, gennem en ærlig og konstruktiv feedback. Har man i en organisation konstant fokus på at holde hinanden skarpe, bliver man samtidig en stærkere enhed, der kan sætte ambitiøse mål og nå dem hurtigere. Alt i alt er den rette feedback kultur et skridt på vejen til at skabe en performancekultur.


intenz Aarhus
Skæringvej 88
8520 Lystrup
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com 

intenz København
Diplomvej 381
2800 Lyngby
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com

Sitemap
Cookies

AarhusKøbenhavnStockholmMalmö