Til inspirationsoversigt
Ledelse / Måling

Sådan får du succes med målinger

Commitment og involvering er afgørende for at få succes med målinger. Få her top 5 anbefalinger for en høj svarprocent og stærkt commitment

Hvad skal der til for at sikre en høj svarprocent på en organisationsmåling - og hvordan sikrer vi ledernes commitment til at arbejde med resultatet?

Ofte oplever jeg, at direktører, HR og ledere lader sig nøje!

– Vi stiller os ofte tilfredse med, at ikke alle medarbejdere svarer på en organisationsmåling.  En måling der giver udtryk for, om vi arbejder efter virksomhedens overordnede mål og strategier, om vi efterlever virksomhedens værdier, om vi er stolte af vores virksomhed, vores produkter og ydelser, og om vi har gode ledere og samarbejder effektivt. 

Har du selv, eller har du haft kollegaer, som har undladt at svare på en organisationsmåling, fordi I ikke oplevede det som vigtigt?

Eller har du tidligere brugt tid på at besvare en organisationsmåling og oplevet, at du ikke blev involveret i arbejdet med resultatet af målingen efterfølgende?

Mange gange har jeg hørt frasen med, at medarbejderne er den vigtigste ressource! Hvilket langt de fleste heldigvis er enige i. Men jeg fornemmer også, at det kan være svært at opretholde en kultur, hvor medarbejderne bliver involveret og hørt i høj nok grad til at sikre deres fremtidige commitment og passion for virksomheden og de daglige arbejdsopgaver.

 

Netop det bringer mig til den allervigtigste pointe, når det handler om at få succes med målinger – Involvering af medarbejderne i resultatet af målingen.  I min verden er det ledernes fornemmeste opgave at motivere medarbejderne til at komme med deres input til en organisationsmåling – Den måling der skal give det mest reelle grundlag for en dialog om medarbejderes holdning til virksomheden, til strategien, til hvad der fungerer godt, og hvor vi kan forbedre.

 

 Top 5 til høj svarprocent

 1. Involvering af medarbejderne i resultat og handlinger
 2. Handlinger i gangsat på baggrund af målingen
 3. Direktionen er involveret
 4. Lederens opfølgning på handlinger
 5. Fælles ansvarsfølelse for at forbedre målingen

 

Hvis forudsætningerne for at fastholde en høj svarprocent skal være på plads, må vi starte med lederne. Hvordan sikrer vi ledernes commitment?

I samme boldgade som før ser vi ofte, at ledernes egen commitment til at arbejde med resultatet kan være en udfordring. Det kan skyldes flere ting. Manglende motivation for målingen og forståelse for, hvordan målingen hænger sammen med den daglige drift. Men i lige så høj grad kan det skyldes frygten for mangel på kompetencer. Frygten for at jeg som leder ikke er god nok til at involvere mine medarbejdere og forbedre resultatet - og dermed performance i min afdeling eller mit team. Derfor kræver en succesfuld måling i ligeså høj grad, at vi sikrer ledernes commitment. 

TOP 5 til at fastholde ledernes commitment

 1. At der er entydig sammenhæng mellem målingen og resultater/performance
 2. Direktionens involvering
 3. Målinger er en del af ledernes performancemål - KPI´er
 4. Der skal sikres et stort WHY (forståelse for formålet) hos lederne
 5. Gør det nemt for lederne at komme i gang efter målingen
  • Nemt og enkelt at forstå målingen og udfordringer
  • Dialogmøde i afdeling/teams
  • Prioritering af indsatser
  • Handling

 

God fornøjelse med målingerne


intenz Aarhus
Skæringvej 88
8520 Lystrup
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com 

intenz København
Diplomvej 381
2800 Lyngby
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com

Sitemap
Cookies

AarhusKøbenhavnStockholmMalmö