Til værktøjsoversigt
Ledelse
Af Rasmus Åradsson - 15.01.2013

Vil du have mere tid til ledelse?

Få her et af vores værktøjer med en glimrende konkret øvelse, som vil give dig mere tid til at være leder.

De fleste ledere genkender nok følelsen af, at det kunne være rart med nogle flere timer i døgnet. Chancen for at vi får det, må siges at være meget beskeden, så derfor er vi nødt til at udnytte den tid, vi har til rådighed, bedst muligt.
 
Hovedudfordringen for de fleste af de ledere, som jeg har arbejdet med gennem de sidste 10 år, er, at de har for lidt tid til ledelse – eller mere præcist, at de vælger at bruge for lidt tid på ledelse. Tiden er der jo – hver måned, hver uge, hver dag – men spørgsmålet er, om vi bruger tiden hensigtsmæssigt ift. at skabe de resultater, vi ønsker.
 
Hvorfor er det vigtigt at bruge tid på ledelse? Fordi god ledelse skaber resultater! Talrige studier har dokumenteret, at en leder der bruger tid på ledelse (og er god til det, men det er så en helt anden sag!), får mere motiverede medarbejdere, der er passioneret for deres arbejde.

Lederpuslespillet 

Lad os først kigge på, hvordan en leder bruger sin tid? I billedet nedenfor ser du en leders tid delt op i to puslespil – et rødt og et grønt.


  
Det røde puslespil indeholder altså de arbejdsopgaver, som er forbundet med ledelse: En god leder bruger tid på at sætte mål og prioritere arbejdsopgaver sammen med sine medarbejdere; en god leder følger op, hvordan det går i fht. de mål, der er sat op; den gode leder sparrer med og udvikler sine medarbejdere; ligesom den gode leder bruger tid på at sikre sig, at teamet er sammensat af de rette personer med de rigtige profiler, kompetencer og holdninger; og han bruger tid på at sikre, at teamet er organiseret rigtigt, så medarbejderne kan udnytte deres styrker fuldt ud i jobbet.

Det grønne puslespil illustrerer den tid, lederen bruger på: Egne opgaver, interne projekter i virksomheden som lederen er en del af – eksempelvis at medvirke til at implementere et nyt IT-system – lederens egen kompetenceudvikling (kurser, coaching m.v.) samt den tid lederen bruger på at indgå i netværk i og uden for virksomheden. Alt sammen ting, som lederen finder motiverende.

Hvordan skal fordelingen af tid se ud for den gode leder? Det afhænger naturligvis af flere ting, heriblandt: Hvor mange medarbejdere har du? Hvor selvkørende er de? Hvor lang tid har du selv været leder? Hvad typer opgaver sidder medarbejderne med? En tommelfingerregel er, at hvis du har 10 medarbejdere, skal du nok bruge omkring 50% af din tid på ledelse (det røde puslespil). Har du flere end 10, er det formentlig nødvendigt, at du bruger mere, har du færre, kan det være, at du kan nøjes med at bruge mindre tid.
 
De fleste af de ledere, jeg har arbejdet med, brugte til at starte med kun 10-20% af deres tid på det røde puslespil, hvilket også kunne ses på deres resultater. Hvordan ser din fordeling af tid ud?

 

En praktisk øvelse som kan give dig mere tid til ledelse 

En god øvelse du kan lave for at få et overblik over, hvad du bruger din tid på som leder, og som kan medvirke til en mere lønsom prioritering af tiden, er følgende:
 
Tag en stak post-it notes og notér alle de ting, du bruger tid på i dag arbejdsmæssigt. Hver opgave skal have én post-it note. Alt skal med – store som små ting, både de ledelsesmæssige ting og de øvrige opgaver, du bruger tid på i dit job.
 
Når du har gjort det, fordeler du dine post-it notes på henholdsvis det røde og det grønne puslespil – husk at det kun er de opgaver/ting, som har med ledelse at gøre hvor du skaber resultater gennem dine medarbejdere, som skal placeres på det røde puslespil.
 
Hvordan ser fordelingen ud? Er du tilfreds med fordelingen? Vurdér om der er nok post-it notes på det røde, og om du har for mange på det grønne puslespil. Hvordan vil du optimalt set gerne have, at tiden var fordelt? Sæt dig et mål og reflekter over, hvad du vil opnå eller undgå, når din tid er bedre prioriteret.
 
Hvis der er for mange post-it notes på det grønne puslespil og for få på det røde ift. dit mål, er din næste opgave at vurdere, hvor mange post-it notes, der skal væk fra dit grønne puslespil for at skabe mere tid, overskud og energi til ledelse. Beslut derefter hvilke af disse post-it notes, der skal fjernes og hvordan.

Uddelegering

De fleste af de opgaver/ting, du nu har besluttet skal væk, kræver formentlig, at du finder nogen at uddelegere dem til, da de ikke bare kan droppes! Din næste opgave er derfor at vurdere, hvem der skal have hvilke opgaver, hvordan de får tid til det (de skal måske af med nogle andre opgaver eller arbejde mere effektivt), samt hvordan du får udviklet medarbejderen til at kunne løse opgaven ligeså godt, som du selv kan. Læg en plan for det.
 
Det fantastiske ved uddelegering er, at du udover at skabe mere tid til at være leder – og dermed kan medvirke til at hele teamet arbejder mere effektivt og skaber bedre resultater – samtidig er tvunget til… at være leder! For uddelegeringen kræver jo netop, at du arbejder med brikkerne i det røde puslespil: Du skal sætte medarbejderen ind i de nye opgaver og sikre dig, at han/hun er motiveret for opgaven; du skal sætte mål for hvordan og hvornår opgaven er udført godt nok; du skal følge op på, hvordan det går samt evt. justere og give yderligere instrukser og læring; og endelig skal du belønne og anerkende medarbejderen for at lykkes. På den måde er øvelsen med at skabe mere tid til ledelse i sig selv med til at du gør netop det. Du får tid til dine medarbejdere og dine medarbejdere får udvikling, ros og succes!
 
Pøj, pøj med at lægge dit lederpuslespil rigtigt :)


intenz Aarhus
Skæringvej 88
8520 Lystrup
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com 

intenz København
Diplomvej 381
2800 Lyngby
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com

Sitemap
Cookies

AarhusKøbenhavnStockholmMalmö