Til værktøjsoversigt
Ledelse / Salg
Af - 13.06.2013

De tre kommunikationskrav

Kommunikation handler både om at strukturere og formidle et budskab. Du vil her blive udstyret med et værktøj til, hvordan du strategisk kan formidle dit budskab.

Når vi træner kommunikation, er der tre grundsten, der altid går igen i formidlingen. Det er lige meget, om det er kommunikation i salg, i ledelse eller mellem kollegaer. De tre kommunikationskrav er altid omdrejningspunktet. Som kommunikator er du sælger – formålet med de tre kommunikationskrav er nemlig at sælge dit budskab.

 

 

 

Stil spørgsmål 

Det første krav er at stille spørgsmål. Der er tre væsentlige grunde til at stille spørgsmål.

Den første grund er nødvendigheden i at afdække modtagerens ”verden”, for at målrette budskab bedst muligt. Kommunikation handler om at skabe fælles forståelse. Derfor skal man som afsender af et budskab kende modtagerens billede af ”verden”. 

Den anden grund er ønsket om at fastholde modtagerens opmærksomhed.Vi kender alle den situation, hvor vi lytter til noget en person siger – og alt imens vi lytter, begynder vores tanker at vandre. Man tænker på alt muligt andet; en arbejdsopgave, næste møde eller hvad man skal have til aftensmad. Ved at stille åbne spørgsmål til modtageren, kan du fastholde opmærksomheden og aktivere modtageren i samtalen.

Den tredje grund til at stille spørgsmål er, at man kan styre en samtale via spørgsmål. Ved at stille de rette spørgsmål kan man få kunden eller medarbejderen til selv at fortælle sit eget budskab og få ejerskab for det, der tales om. Ideen her er, at vi alle bedre kan lide vores egne tanker end andres.

På den måde afdækker og aktiverer gode spørgsmål din modtagers behov samtidig med, at det sikrer accept og handling for dine budskaber.

 

Giv info

For at styre samtalen er det også vigtigt at give information.

Tænk over en situation, hvor du stiller et åbent spørgsmål. Der er rigtig mange muligheder for svar, og det er ikke sikkert, du får det svar, du søger. Med god og præcis information koblet på dit spørgsmål, så kan du lettere styre samtalen og sikre, at der er det rigtige fokus.

Du må så at sige klæde modtageren af dit budskab på. Ud over at styre og målrette samtalen, hjælper information også til at skabe et bedre flow i din samtale. Hvis du udelukkende stiller spørgsmål, så vil modtageren hurtigt føle sig forhørt. Derfor er det en rigtig god ide først at fortælle, hvorfor man stiller spørgsmålet.

 

Lyt og observér

Det sidste kommunikationskrav er at lytte og observere det, den anden siger og gør. Det er selvfølgelig for at finde ud af, hvad den anden mener – og dermed afdække verdensbilledet. Det er også for at vise interesse. Har du nogensinde prøvet, at folk ikke lytter til dig? Det er enormt irriterende. Så lyt til, hvad den anden siger og vis tydeligt, at du lytter. Desuden er det vigtigt at observere på modtageren af dit budskab. Hvordan forholder han eller hun sig? Bevæger de sig nervøst? Triller de tommelfingre? Har I god øjenkontakt? Der er utroligt megen information og kommunikation i kropssprog, så vi skal være dygtige til at opfange og tolke det. De ting vi hører, når vi lytter, er desuden inputtet til vores næste spørgsmål, derfor er det en vigtig øvelse virkelig at lytte til det, den anden siger.

 

De tre kommunikationkrav gør det lettere

Personligt anvender jeg de tre kommunikationskrav mange steder i min dagligdag. F.eks. i mit salg. Jeg forbereder og træner de spørgsmål, jeg vil stille. Jeg forberede mig på, hvilke svar jeg kan få af kunden, så jeg har nemmere ved at rette min information.

Jeg oplever, at det kræver masser af træning og øvelse men vha. de tre kommunikationskrav, er det lettere at sikre sit fokus. Man skal jo kun huske tre ting for at være sikker på et godt møde.

Se her en video, hvor min kollega Rasmus Åradsson gennemgår værktøjet.


Øvelse gør mester. Rigtig god fornøjelse

 


intenz Aarhus
Skæringvej 88
8520 Lystrup
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com 

intenz København
Diplomvej 381
2800 Lyngby
Danmark
Tlf: 70 13 35 00
Email: intenz@intenz.com

Sitemap
Cookies

AarhusKøbenhavnStockholmMalmö